เชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพที่ทำ
เชื่อมั่นในเรา SWS
บริษัท เอส ดับบลิว เอส เวลดิ้ง แอนด์ อินเตอร์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่รับออกแบบงานเชื่อม, ตรวจสอบงานเชื่อม และให้บริการงานต่าง ๆ ดังนี้
 • บริการซ่อมบำรุง และตัดเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • รับผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ถังน้ำมัน
 • รับปรึกษาและวิเคราะห์ความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆใน Boiler
 • รับวิเคราะห์ตรวจสอบวัสดุ พร้อมให้คำปรึกษาการเลือกใช้วัสดุทดแทนของเดิม
 • รับเป็นที่ปรึกษาการออกแบบงานเชื่อม
SWS SERVICES
เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านอุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณ์
ของโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ ปิโตรเคมี โรงน้ำตาล โรงปูน อาทิเช่น HDR,Boiler Tube Piping Systems Heat Exchange
งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า
อาทิเช่น Coal Burner Body, Coal Burner Nozzles
วิทยากรบรรยาย
การออกแบบงานเชื่อม และเชื่อมซ่อมตามมาตรฐาน ASME
TARGET CUSTOMERS
กลุ่มเป้าหมายลูกค้าของบริษัท
 • โรงไฟฟ้า
  Power Plant
 • โรงกลั่นน้ำมัน
  Oil Refinery
 • ปิโตรเคมี
  Petrochemical Plants
 • โรงปูน
  Cement Plant
 • โรงกระดาษ
  Paper Mill
 • โรงน้ำตาล
  Sugar Mill
FABRICATION & MAINTENANCE WORK
ผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแบบ
Machine work
Machine work
Machine work
Machine work
Machine work
Machine work
Machine work
Machine work